Счетоводна къща “ДАЙВА” е основана през 1996г. с предмет на дейност организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. С нас ще имате спокойствието, че отчетността на Вашата фирма ще бъде извършвана професионално, в съответствие с действащата в страната нормативна база и в законните срокове. Спокойствие, гарантирано от многогодишен практически опит в областта на счетоводството и от обучението на персонала във Висши учебни заведения, курсове и абонамент за най-престижната счетоводна и икономическа литература и периодичен печат. Счетоводна къща “ДАЙВА” се управлява от дипломиран магистър по счетоводство Даниела Иванова Лазарова.