08.09.2010г. - 15.11.2010г. ПРАКТИКУМ - СЕМИНАР В ТУНИС - "Казусите от нашата практика" Можете да изтеглите презентацията от тук.

03.05.2010г. - 30.05.2010г. ПРАКТИКУМ - СЕМИНАР В ЕГИПЕТ - "Ръководител и счетоводител - конфликт или взаимодействие" Можете да изтеглите презентацията от тук.

30.10.2009г. Семинар на тема: "ОЦЕНЪЧНИ  ПРОЦЕСИ  НА  АКТИВИ  И  ПАСИВИ "

10.09.2009 - 03.10.2009г. ПРАКТИКУМ - СЕМИНАР В ТУНИС. Можете да изтеглите презентацията от тук.

Последни новини